Klikni na AKTUALITY , kde jsou nové informace !!!

Přivolání psa

Přivolání psa je jeden z nejdůležitějších povelů pro psa. Pokud nemáte zmáknuté přivolání, nemůžete psa ani na chvíli spustit z očí.
 
Doporučuji začít učit přivolání ihned na volno a využít tak závislosti malého štěňátka (předpokládáme-li, že nový pejsek je štěňátko, v jiném případě se musíte přizpůsobit Vaší situaci a danému pejskovi). U štěňátka máme tu výhodu, že ho lehce zaujmeme a ono s radostí peláší k nám.


Postup nácviku přivolání:

  • jméno - zvoláme jméno psa, čímž ho upozorníme a on převede soustředění na nás
  • povel - zvoláme jasně a důrazně povel
  • pozornost - začneme pejska na sebe lákat - couvání, tleskání, rozpoutání hry, radostná intonace hlasu
  • komunikace - doporučuji se psem po celou dobu trasy pejska k Vám s pejskem mluvit - ne opakovat povel - ale chválit, lákat, pes tak bude více soustředěný na Vás a nebude vnímat okolí.
  • dráha k psovodovi - ze začátku není nutné nechat pejska předsedat před psovoda, důležité je, aby trasa pejska k Vám byla přímá, rychlá a radostná. 
  • pochvala - krom slovní pochvaly, která probíhá při cestě pejska k Vám je vhodné pejska odměňovat - hrou, pamlsky
  • předsedáním k důslednosti -mnoho lidí si říká, že přisednutí před psovoda není důležité, hlavně že přijde, ale v praxi to pak funguje tak, že nejprve lidem stačí, když pes přijde k nim, po čase ale pes přijde jen metr od nich, nebo přijde a hned odejde a poté nepřijde vůbec, důslednost ve výcviku je velmi důležitá, každé polevení znamená po čase polevení další, je to jako řetězová reakce. .. proto se snažte cvik vždy dokončit! Proto předsednutí znamená důslednost - pevné místo, kam si pejsek musí při přivolání sednout.
  • předsedání - k předsednutí přistupte až ve chvíli, kdy bude mít pejsek cvik spojen s povelem a jeho cesta k Vám bude rychlá a přímá, zvykejte psa na těsné a rovné předsedání
  • Když pes zvládá přivolání bez rušivých elementů, přistupte k výcviku povelu u rušivých podnětů ( psi, lidi, auta, .. )  


Pokud psa zavoláte a on nepřijde, snažte se ho nalákat na hru, pamlsek či Váš útěk, pokud pes nereaguje jděte si pro něj, pokud před Vámi utíká, otočte se a jděte pryč či si dřepněte a snažte se ho na sebe nalákat a zbavit ho strachu z trestu, pokud dojdete ke psovi, který na povel nereagoval, lehce ho potrestejte a dokončete povel. Pokud se při Vaší cestě pro psa pes rozběhne naproti Vám, není již na místě žádný trest! Pouze dokončete povel.

Zpět do obchodu