Klikni na AKTUALITY , kde jsou nové informace !!!

Odložení psa za chůze

  1. v leže - "LEHNI"

 

  1. v sedě - "SEDNI"

 

  1. ve stoje - "STŮJ"

 


„LEHNI“
 
Pro tento cvik je vhodné mít zvládnutou chůzi u nohy, jelikož se odložení za pochodu provádít při chůzi u nohy.
 
S povelem k noze - si psa posadíme k levé noze, se stejným povelem se rozejdeme a pes jde vzorně u levé nohy. Po ujití pár metrů (záleží na Vás) zavelíme psovi daný povel - př. "LEHNI" a levá ruka mávne podél psa shora dolů a v konečné fází mírně přitlačí na kohoutek psa, tím ho přinutí si lehnout. Ze začátku, pokud používáte ruku pro ulehnutí psa se může psovod pozastavit a po ulehnutí pokračovat. Po ulehnutí pustíme vodítko z pravé ruky a levou ruku dáme rázně před čenich psa a s povelem zůstaň odcházíme. Pokračujeme pár kroků - ze začátku doporučuji pouze pár kroků, poté se otáčím a vracíme k psovi. Psa obcházíme - nesmí změnit polohu - a přiřadíme se k jeho pravému boku tak, aby ležel u naší levé nohy. U psa se zastavíme, zamezíme mu jakéhokoli pohybu (mnoho psů si ihned po přiřazení psovoda chce sedat, pokud se tak stane velmi důrazně zopakujeme povel lehni, psa tlakem na kohoutek položíme a znovu odcházíme. Pes musí zůstat v poloze "LEHNI" až do té doby, dokud mu nedáme povel "SEDNI"  a neplácneme levou rukou o naše levé stehno. V tu chvíli se pes přiřazuje k naší levé noze a je pochválen.
 
Postupně vzdálednost odložení zvětšujeme. Pokud se pes při odložení snaží doplazit k nám, či mění polohu z lehu do sedni, nebo si přelehává, okamžite se k němu vrátím, opravíme jeho špatnou polohu a celý nácvik zopakujeme.
 
Při přirazení doporučuji měnit dobu, kdy psovi vydáte povel "SEDNI" mnoho psovodů si psa přiřazuje například po 3 sekundách a v duchu si počíta a poté se stává, že si pes sedá po třech sekundách sám, dobré ani není, přiřazovat psa ihned, nebo si spojí Váš příchod s automatickým přiřazením a taktéž Vám bude ihned vstávat. Vhodné je tedy měnit dobu přiřazení a někdy psa nepřiřadit vůbec a opět odejít.


„SEDNI“
 
Tento cvik se učí stejně, jako odložení v leže, jen s tím rozdílem, že se při povelu sedni plácne levou rukou na levé stehno a zatlačí na záď psa.
 


„STŮJ“
 
Pes musí mít zvládnutý dobře povel vstyk a umět v něm chvíli setrvat, mnoho psů si totiž po chvíli sedá, či lehá. Při odložení ze začátku můžete používat po povelu – STŮJ- povel VSTAŇ  a poté ZŮSTAŇ jak bylo vysvětleno v metodice u povelu odložení v lehni

Zpět do obchodu